2024. április 23., kedd

Jelentős romlás a banki konjunkturális helyzetben

A jegybank idén októberben újra lebonyolította a Banki Konjunktúrafelmérését. A felmérés az idei harmadik negyedéves helyzetet tárta fel, melynek eredményeképp jelentős romlást tapasztalt a banki konjunktúrában. A felmérésből az is kiderült, hogy a következő fél évben a konjunkturális helyzet romlásával számolhatunk. A banki konjunktúra romlását a jelenlegi makrogazdasági helyzet és a kedvezőtlen gazdasági előrejelzések, illetve a kiszámíthatatlanság eredményezte. Ezen felül a banki konjunktúra-érzet romlásához nagyban hozzájárult a finanszírozási kikötések romlása, az ügyfélkör kockázatosságának növekedése, illetve a keresleti és jövedelmezőségi mutatók romlása is.

A változatlan konjunkturális helyzettől a romlásig

A felmérésben a bankok 2021-ben év végén lényegében változatlanul jellemezték a konjunkturális helyzetet, viszont idén már az év elejétől kezdődően tapasztalható volt romlás: az első, második és harmadik negyedévben egyre több bank nyilatkozott romlásról. A helyzet a közeljövőben sem fog rendeződni, még fél évig további romlással kell számolni a bankoknak. A Hitelezési felmérés eredményei szerint a bankok várakozásai a hitelezési feltételek fokozatos szigorításában is tükröződnek.

A konjunktúraérzet romlása egyszerre több tényezővel is magyarázható:

  • A bankok nettó 89 százaléka nyilatkozott arról, hogy rosszabbnak ítéli meg a harmadik negyedévben a külső és a belső makrogazdasági helyzetet, amelyet értelemszerűen a hazai és a nemzetközi környezet együttesen befolyásol. A romlás a járványhelyzet első hulláma alatt tapasztalt mértékhez közelít. A felmérésben résztvevő bankok nagyjából kétharmada számol az elkövetkezendő fél évben is a negatív hatásokkal. 
  • Az elmúlt időszakban nehezebbé vált a rövid és a hosszú forrásokhoz történő hozzáférés, párhuzamosan a kamatok hazai és nemzetközi szintű folyamatos emelkedésével, illetve a monetáris kondíciók fokozatos szigorításával. A források elérhetőségében és a bankközi likviditásban is romló tendenciát várnak a bankok az elkövetkező hat hónapban.
  • Az ügyfelek kockázatai jelentősen megnövekedtek, azonban a bankok erre előzetesen fel voltak készülve. A hitelképesség kimondottan a vállalati szegmens ügyfelei körében romlott, amelyről a bankok több mint fele nyilatkozott. A kamatstop meghosszabbításának eredményeképp a lakossági ügyfelek körében tapasztalható romló hitelképességet a bankok kisebb aránya, mindössze 37 százaléka észlelte. A portfólió minőségére és a kockázatvállalásra vonatkozó várakozások is igencsak kedvezőtlenek: az előbbi esetben a bankok 80 százaléka, az utóbbi esetben körülbelül 50 százaléka számol romlással a következő fél évben. A felmérésben résztvevő bankok közel háromnegyede gondolja úgy, hogy a lakossági és a vállalati szektor hitelképessége is romlani fog a következő hat hónapban.
  • A bankok a lakossági ügyfelek körében lényegesen nagyobb, a vállalati szektorban kisebb mértékű mérséklődést tapasztaltak a hitelek iránti keresletben, amelyet a Hitelezési felmérés eredményei is bizonyítanak. A bankok fele mindkét szegmensben csökkenésre számít még legalább fél évig.
  • A következő 6 hónap tekintetében a bankok 32 százaléka számol a szabályozói környezet szigorodásával, amelyet már az elmúlt fél évben is tapasztaltak. 

Jelenleg egy olyan faktor van, amely kedvező hatást gyakorol a banki konjunktúraérzetre, ez pedig a piaci verseny erősödése. A verseny fokozódása egyaránt tapasztalható volt a lakossági ügyfelek körében, a nem-banki szereplőkkel szemben, illetve a pénzforgalmi szolgáltatásokban, szemben a vállalat szektor enyhülésével. Az elkövetkezendő hat hónapban viszont a bankok az utóbbi ügyfélkörben is a verseny fokozódására számítanak.

Összegezve tehát a banki konjunktúraérzet az elmúlt időszakban lényegesen romlott, ami a külső és a hazai makrogazdasági helyzet romlásával magyarázható, habár érdemben befolyásolta a forrásokhoz való hozzáférhetőség, az ügyfélkockázat emelkedése, illetve a kereslet és a jövedelmezőség visszaesése is. A verseny élénkülésének ellenére a következő hat hónapra vonatkozó várakozások szerint a konjunktúraérzet továbbra is romlani fog.

A banki konjunktúraindex alakulása bankméret szerint:

A banki konjunktúraindex alakulása bankméret szerint
creditline.hu

Megjegyzés: A konjunktúraindexet hét tényező számtani átlaga adja, ami a gazdasági környezet, a piaci verseny, a források elérhetősége, az ügyfélkockázat, a kereslet, a szabályozás és a jövedelmezőség. Az utolsó időszak csupán előrejelzés.Forrás: MNB

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük