2024. június 11., kedd

PBT: ingyenes és gyors pénzügyi békéltetés

Panasza vagy pénzügyi vitája van egy szolgáltatóval, de nem szeretne bírósághoz fordulni? Olvassa el cikkünket arról, hogyan juthat ingyenes és gyors pénzügyi békéltetéshez.

Hogyan tud Önnek segíteni a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)?

A PBT a Magyar Nemzeti Bank által igazgatott peren kívüli alternatív vitarendezési fórum. Feladatai közé tartozik a fogyasztók és a magyarországi pénzügyi szolgáltatók (bankok, egyéb hitelintézetek, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, befektetési szolgáltatók) közötti peren kívüli viták, azaz a szolgáltatások igénybevételével, a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogviták rendezése. Elősegíti a fogyasztók szolgáltatókkal szembeni tisztességes igényeinek rendezését; a PBT kezeli a határokon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogvitákat is (FINNET ügyek). A nem pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói jogvitákat, pl. hibás áruk, parkolás, közüzemi számlák, a fővárosi és megyei kereskedelmi kamarák békéltető testületei kezelik.

PBT eljárás jellemzőiLeírás
Szolgáltató nevePénzügyi Békéltető Testület (PBT)
Fórum típusaPeren kívüli alternatív vitarendezési fórum
FeladatkörPénzügyi fogyasztói jogviták rendezése
Eljárás kezdeményezéseFogyasztói írásbeli kérelem
Kérelem benyújtásaÍrásban vagy elektronikus úton
Eljárás költségeiIngyenes, nincs szükség jogi képviselőre
Határozathozatal határideje90 nap (30 napos meghosszabbítás lehetséges)

Forrás: creditline.hu

Hogyan kezdeményezhet eljárást a PBT-nél?

A Testület előtti eljárást mindig a fogyasztó írásbeli kérelmére kell kezdeményezni, és azt nem kezdeményezheti a pénzügyi szolgáltató. Az eljárást írásban vagy elektronikus úton lehet kezdeményezni. Az eljárás kezdeményezéséhez ki kell tölteni a „150. Általános fogyasztói kérelem” formanyomtatványt, vagy határokon átnyúló ügyekben a „FIN-NET kapcsolattartási űrlap”-ot a határokon átnyúló panaszok bejelentéséhez. A 180. formanyomtatványt méltányossági kérelem benyújtására is lehet használni, de méltányossági kérelem esetén ez nem feltétele az eljárás megindításának.

Az online pénzügyi szolgáltatási szerződések esetében a PBT-eljárás a Bizottság online vitarendezési platformján keresztül is kezdeményezhető. Az írásbeli kérelmeket postai úton a PBT vagy a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatához lehet eljuttatni.

Mi a méltányossági ügy?

Méltányos ügyről akkor beszélünk, ha a panaszos személyes vagy pénzügyi körülményeire hivatkozva a szerződésben foglaltaknál kedvezőbb feltételekkel követeli a pénzügyi szolgáltatótól valamely kötelezettség teljesítését. Ez lehet a fizetési kötelezettség csökkentése vagy elengedése, a szerződés módosítása vagy felbontása, illetve a szerződéses feltételektől eltérő fizetési feltételek. A méltányossági kereset akkor is előterjeszthető, ha egy követelésre vonatkozóan fizetési meghagyás született, vagy ha végrehajtási vagy bírósági eljárás van folyamatban, de a követelés jogalapja vagy összege nem vitatható.

Forrás: Pixabay

Mik a Pénzügyi Békéltető Testületi eljárás megindításának feltételei?

A PBT előtti eljárás megindításának alapvető feltétele, hogy a fogyasztó először közvetlenül a pénzügyi szolgáltatóval próbálja meg rendezni a vitás vagy méltányos követelését. Ezt a Tanácshoz benyújtott kérelem benyújtásakor bizonyítani kell. A fogyasztóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy nem kezdeményeztek, illetve nem vettek részt közvetítői, polgári peres vagy végrehajtási eljárásban.

A pályázati űrlapok elkészítéséhez kérjen tanácsot

Az igénylőlapokat a Magyar Nemzeti Bank fővárosi régió ügyfélszolgálata és a Magyar Nemzeti Banknál működő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakemberei a régiókban ingyenesen készítik el. Az egyes tanácsadóhelyek elérhetőségei a Pénzügyi Navigátor honlapján a Tanácsadó irodák menüpont alatt találhatók.

Az eljárás költségei, a határozathozatal határideje

A PBT eljárása ingyenes, a fogyasztókat és a pénzügyi szolgáltatókat semmilyen költség vagy díj nem terheli, és a feleknek nem kell jogi képviselőt fogadniuk. Az eljárás során felmerülő egyéb költségeket, mint például fénymásolás, postaköltség, utazási és ügyvédi költségek, a felek maguk viselik.

Az eljárás befejezésének határideje a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 90 nap. A kérelem elkészítésének ideje nem számít bele ebbe a határidőbe; a 90 napos határidőt az elnök legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A gyakorlatban az ügyeket általában 50-60 napon belül feldolgozzák, és a határozatot két hónapon belül meghozzák.

Az eljárás menete

Az első szakaszban a PBT ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabályi követelményeknek. Ha igen, megkezdődik az eljárás, és 75 napon belül a PBT személyes meghallgatást tűz ki. A meghallgatáson a kérelmező egyedül járhat el, vagy jogi képviselőt hatalmazhat meg a képviseletére. Az eljárás során a pénzügyi szolgáltató köteles együttműködni azzal, hogy a kérelemre írásbeli választ ad, és biztosítja a szolgáltató nevében az egyezségkötésre jogosult személy részvételét. A Tanács a tárgyaláson döntést hoz, de kivételes esetekben az eljárást írásban folytatja az ítélet meghozataláig.

Mi történik a hibásan vagy hiányosan benyújtott kérelmekkel?

Ha a kérelem formátuma vagy tartalma nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a PBT felhívja a kérelmezőt, hogy a hiányosságokra rámutatva javítsa ki azokat. Ha megállapítást nyer, hogy a felek között békéltetés vagy peres eljárás indult vagy van folyamatban, vagy ugyanazon tényállásból eredő jogokkal kapcsolatban már jogerős ítélet született, a testület a kérelmet meghallgatás kitűzése nélkül írásban elutasítja. A jogerős ítélet vagy végrehajtási eljárás megléte nem akadálya a méltányossági meghallgatásnak.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük