2024. július 19., péntek

Biztosítás: a szerződés megkötése előtt, alatt és után

Szeretné megóvni értékeit? Olvassa el cikkünket, hogy megtudja, hogyan segíthet Önnek a biztosítás vészhelyzetben.

Biztosítás: a szerződés előtt, alatt, utánFontos információk, tippek
Mit vegyünk figyelembe a megkötés előtt?Milyen biztosítási fedezetre van szükségünk, milyen kockázatokra szeretnénk fedezetet szerezni. Gondoljunk át, mennyit engedhetünk meg magunknak, hogyan szeretnénk fizetni.
Mit vegyünk figyelembe a szerződés megkötésekor?Alaposan olvassuk el a szerződés feltételeit, figyeljünk a részletekre, ne hagyatkozzunk kizárólag szóbeli tájékoztatásra. Gondoljuk át az igényeinket, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbbet.
Mire figyeljünk a biztosítási szerződésben?Káresemények típusai, kire és mire terjed ki a biztosítás, kifizetési feltételek, mentesülés a kártérítés alól, kártérítés időtartama, maximális összeg, bejelentési kötelezettség stb.
Fontos teendők a szerződéskötés utánFizesse be időben a kért összeget, ne hagyja ki a díjfizetéseket. Tartsa meg a biztosító által kapott információkat és számlákat. Tegyen panaszt igazolható formában, ha szükséges.
Mit tegyünk, ha a szerződést felmondták?Vizsgáljuk át a szerződés feltételeit, és ellenőrizzük a szükséges dokumentumokat a megszüntetéshez.

Forrás: creditline.hu

A biztosítás előnyei

A biztosítás segíthet Önnek egy váratlan baleset vagy váratlan esemény esetén, valamint segíthet tervezett céljai elérésében. Bár a biztosítás elsősorban a pénzügyi terheket csökkenti, a valódi nyugalom érdekében gondosan kell megválasztania a biztosítási kötvényt.

Amit a biztosítás megkötése előtt figyelembe kell vennie

Gondolja át, hogy milyen biztosítási fedezetre van szüksége, és milyen kockázatokra szeretne fedezetet szerezni. Gondolja át azt is, hogy mennyit engedhet meg magának, hogy rendszeresen, idővel vagy egy összegben szeretne-e fizetni. Tájékozódjon a rendelkezésre álló lehetőségekről, kutassa fel több biztosító termékeit, és hasonlítsa össze az egyes kötvények részleteit, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

Mire kell figyelni a biztosítási szerződés megkötésekor?

Ha már kiválasztott egy biztosítási terméket, fontos, hogy megértse annak feltételeit. Szánjon elegendő időt, és alaposan olvassa el a szerződés aláírása előtt az Önnek megküldött anyagokat, hogy teljes mértékben megértse a szerződési feltételeket. Ne hagyatkozzon kizárólag a közvetítőtől kapott szóbeli tájékoztatásra. Ha nem kapott semmilyen tájékoztatást, ne írja alá azt a nyilatkozatot, hogy elolvasta és elfogadja azt.

Fontos információk a szerződés aláírása előtt

A biztosítási szerződés az Ön életét, egészségét vagy értékes vagyontárgyait érintő kockázatokra terjed ki, és évtizedekre biztosítja Önt. A szerződéshez egynél több aláírásra lehet szükség. Minden esetben olvassa el figyelmesen, mit tartalmaz a nyilatkozat, és mindig olvassa el a feltételeket és az „apró betűs részt”. Gondosan nézze át a biztosítási szerződés minden feltételét. Mindig gondosan gondolja át az Ön igényeit és szükségleteit, mivel a szerződés konkrétumai gyakran csak Önön múlnak. Érdemes például ellenőrizni, hogy egy másik szerződés nem fedezi-e már az adott kockázatot.

Olvassa el figyelmesen a szerződést, és fordítson figyelmet a következő pontokra:

 • Milyen típusú károkra terjed ki a biztosítás? Ezek az események közé tartoznak a balesetek, a tűz, a lopás és a viharok.
 • Mire és kikre terjed ki a biztosítás, pl. milyen épületek, vagyontárgyak és személyek tartoznak a biztosítás alá?
 • Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a biztosítási kártérítés kifizetésre kerüljön?
 • Milyen esetekben mentesülnek a biztosítók a kártérítés kifizetése alól? Milyen kockázatok nem tartoznak a biztosítás hatálya alá?
 • Mennyi ideig fizet kártérítést vagy nyújt szolgáltatást a biztosító?
 • Mekkora a kártérítés maximális összege?
 • Mikor és hogyan kell értesíteni a biztosítót a káreseményről?
 • Van-e önrész, azaz káresemény esetén fizetendő összeg?
 • A díjat egyszer vagy rendszeresen fizetik? Ha rendszeresen, milyen gyakran? Lehetséges-e időszakos kifizetés?
 • Lehetséges-e változtatni a díj összegén, vagy befolyásolni, hogy mennyi ideig lehet halasztani a díjfizetést?
 • Mikor kell a biztosítási díjat fizetni?
 • Lehetséges-e változtatni a díj összegén, vagy befolyásolni, hogy mennyi ideig lehet halasztani a díjfizetést?
 • Fel lehet-e függeszteni a díjakat a biztosítás felmondása nélkül? Ez az életbiztosítások esetében általában lehetséges, és díjmentesítésnek nevezik. Ebben az esetben a fizetendő juttatás összege a kötvény feltételeinek megfelelően csökken. Az ilyen kérelmet előzetesen be kell jelenteni a biztosítótársaságnak. Ellenkező esetben a biztosító a fizetés elmaradását díjnemfizetésnek tekintheti, ami a szerződés felmondásához vezethet.
 • Milyen következményei vannak a késedelmes vagy elmaradt díjfizetésnek?
 • A szerződés aláírása előtt a biztosítótársaságoknak és a biztosításközvetítőknek írásbeli tájékoztatást kell adniuk a biztosítási szerződés főbb jellemzőiről. A szerződés aláírása előtt tegye fel kérdéseit a biztosítótársaságnak vagy a biztosításközvetítőnek. Olvassa el és értse meg a szerződés dokumentumait, és csak akkor írja alá, ha azok megfelelnek az Ön kívánságainak. Az aláírás után nem hivatkozhat arra, hogy hiányos vagy félrevezető tájékoztatást kapott.
biztosítás szerződés

Forrás: Pixabay

Milyen különleges szabályok vonatkoznak az életbiztosításokra?

Életbiztosítások esetében a biztosítónak a szerződés aláírását követő 30 napon belül egyértelmű, ellenőrizhető és azonosítható formában tájékoztatnia kell Önt a szerződés létrejöttének tényéről. Ugyanakkor tájékoztatni kell Önt arról is, hogy a szerződés megkötéséről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül írásban, indoklás nélkül felmondható a szerződés. Azok a magánszemélyek, akik a szerződést nem önálló vállalkozói vagy üzleti tevékenységük keretében kötik, akiknek a biztosítása nem hitelfedezeti életbiztosítás, és akiknek a biztosítási idő nem haladja meg a hat hónapot, jogosultak a szerződés felmondására. A legtöbb esetben a biztosítótársaság a biztosítási kötvényben szereplő információkat adja át Önnek, ezért olvassa el figyelmesen a kapott biztosítási kötvényt.

Amire a szerződés megkötése után figyelnie kell

Fontos, hogy mindig időben fizesse be a kért összeget. Ezzel elkerülhetőek a díjazás késedelmes kifizetéséből eredő kellemetlenségek és a szerződés nemfizetés miatti felmondásának nem kívánatos következményei. A csekk hiánya nem mentesíti Önt a díjfizetés alól, ezért ha nem kapott csekket, értesítse a biztosítótársaságot. Ebben az esetben mindig más módon, például banki átutalással fizesse meg a díjat. Ha beszedéssel fizet, győződjön meg arról, hogy a számlán mindig elegendő fedezet van, és a biztosító valóban megterheli a számlát. Sok szerződést felmondanak, ha a díjakat nem fizetik be a szerződésben meghatározott határidőig. A díjfizetéssel kapcsolatos viták esetére őrizze meg a befizetés igazolását.

Mi a teendő, ha a szerződést felmondták

Ha a szerződést felmondják vagy megszüntetik, vizsgálja át a szerződés feltételeit, különös figyelmet fordítva arra, hogy milyen dokumentumokat, milyen formában és milyen határidőn belül kell benyújtani.

Vagyonbiztosítások esetében a szerződés a következő okok miatt mondható fel:

 • Érdekeltség megszűnése, azaz amikor a biztosított érdekeltsége megszűnik. Ez lehet például a ház vagy a gépkocsi eladása. Ebben az esetben a nyilatkozatot az érdekvesztést okozó esemény időpontjában kell megtenni.
 • Közös megegyezéssel bármikor. Egyik fél sem köteles azonban megállapodni.
 • Évfordulóra történő felmondás. Ezt a biztosítónak írásban kell bejelenteni, és legalább 30 nappal a biztosítás évfordulója előtt el kell fogadni.
 • Általában a szerződés akkor is megszűnik, ha a díjat nem fizetik meg, de ez nem mindig van így. Kivételt képez az az eset, amikor a biztosító a biztosítottól díjhátralék visszafizetését követeli. Előfordulhat hosszabb időszak is, amely alatt a biztosító köteles a díjhátralékot megfizetni, vagy hosszabb időszak, amely alatt a biztosító a kockázatra vonatkozó díjat megállapíthatja. A biztosító ezt követően a következő öt évben követelheti az erre az időszakra vonatkozó díjfizetést. Ha a biztosítási szerződést a díjfizetés elmulasztása miatt felmondják, a biztosító jogszerűen követelheti a meg nem fizetett díjat.
 • Ha a szerződést 2014. március 15. után kötötték vagy újították meg, és a folyamatos díjfizetés elmulasztása miatt szűnik meg, a szerződő fél a felmondástól számított 120 napon belül írásban kérheti, hogy a biztosító állítsa vissza a fedezetet. A biztosító a korábban esedékes díjak megfizetése mellett a megszűnt szerződés feltételei szerint állíthatja vissza a fedezetet.

Az életbiztosítások esetében a szerződés felmondása vagy megszüntetése a következőképpen történik:

 • Az életbiztosítási szerződés felmondható a szerződésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül indokolás nélküli írásbeli felmondással.
 • Az életbiztosítási szerződések visszavásárlással is megszüntethetők. Ebben az esetben a szerződő kérésére a szerződést a futamidő lejárta előtt felmondják, és a szerződőnek a szerződés feltételei szerint meghatározott visszavásárlási értéket fizetik ki.
 • A szerződés általában egy biztosítási esemény bekövetkezésekor, mint például a biztosított halála, egy bizonyos életkor elérése vagy egy bizonyos időtartam lejárta esetén szűnik meg. Ilyen esetekben a biztosító kifizeti a szerződés alapján járó szolgáltatási összeget, vagy megkezdi a járadékfizetést.
 • Ha a biztosítási díjakat nem fizették meg, a szerződés a biztosítási feltételekben meghatározott szabályok szerint szűnik meg. Egyes életbiztosítási konstrukciókban ebben az esetben a szerződés megszűnése esetén nincs visszatérítés, és a kötvénytulajdonosnak nem fizetnek visszavásárlási értéket.

A biztosításközvetítő fontos szerepe

A biztosítási szerződés megkötésében mind függő biztosításközvetítő, mind független biztosításközvetítő részt vehet. Független biztosításközvetítőként az alkusz az ügyfél nevében jár el. Fontos megjegyezni, hogy az alkusz csak azokban az ügyekben járhat el az ügyfél nevében, amelyekre ügynöki szerződést kötöttek.

Az adatok változása

Ha a szerződéssel kapcsolatban megváltoztak az Ön adatai, akkor a lehető leghamarabb, de legkésőbb a szerződésben meghatározott határidőn belül értesítse a biztosítót. A bejelentést igazoló dokumentumokat őrizze meg.

Őrizze meg a biztosítótól kapott információkat és számlákat. Tegyen panaszt a biztosítónál igazolható formában, ha a szolgáltató nem tesz eleget a jogszabályban vagy a szerződésben előírt tájékoztatási kötelezettségének. Őrizze meg a vonatkozó dokumentumokat is. Ellenőrizze, hogy a biztosítótól kapott nyilatkozaton feltüntetett tételek és összegek megfelelnek-e a biztosítási kötvény feltételeinek.

Ha úgy gondolja, hogy az információ vagy a nyilatkozat helytelen, tegyen panaszt a biztosítónál. Ezt megteheti írásban vagy szóban. Meg kell őriznie a vonatkozó dokumentumokat, és fel kell jegyeznie a panasz benyújtásának időpontját. Ha a biztosítónál tett panasza nem jár sikerrel, vagy nem elégedett az eredménnyel, fellebbezhet a PBT-nél.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük